અમારી વેબસાઇટ્સ પર આપનું સ્વાગત છે!
  • લોકપ્રિય પ્રકાર ડિસ્ક પ્રકાર જેટ મિલ

    લોકપ્રિય પ્રકાર ડિસ્ક પ્રકાર જેટ મિલ

    ડિસ્ક પ્રકાર (અલ્ટ્રાસોનિક/પેનકેક) જેટ મિલ.ઓપરેટિંગ સિદ્ધાંત: ફીડિંગ ઇન્જેક્ટર દ્વારા સંકુચિત હવા દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, કાચો માલ અલ્ટ્રાસોનિક ઝડપે ઝડપી બનાવવામાં આવે છે અને સ્પર્શક દિશામાં મિલિંગ ચેમ્બરમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે, અથડાઈને કણમાં ગ્રાઇન્ડ કરવામાં આવે છે.